Nejdůležitějším obdobím ve vývoji dítěte je prvních 14 let. Toto období máme za klíčové proto, že ve všech ohledech dochází k formativním změnám: fyzickým, mentálním, kongnitivním, emocionálních, sociálním. jiným názvem pro toto období je období “otevřeného okna”, během kterého jsou děti nejflexibilnější co se přijímání informací týče, jejich užití pak utváří jejich chování, dovednosti, hodnoty a osobnost.

Informace mohou v tomto období jejich vývoje získávat hlavně ze tří zdrojů: rodiče, kamarádi/spolužáci a škola/vzdělávání. Dívat se, poslouchat, každý den něco dělat pomalu vytváří jejich světonázor a buduje vztahy mezi nimi a světem. Jednu z nejodpovědnějších rolí pak má v tomto období škola, či spíše učitelé. vzdělání má v dnešní době novou úlohu. Tato modrení úloha spočívá v podněcování, učení nových znalostí a nabízení možností k dialogu.

Ve vzdělávání je kromě zdravých osobních vztahů zcela důležitá i aplikace technik a metod které podporují kreativitu, flexibilitu, funkčnost a praktické využití.

Tyto techniky, cvičené v přírodě, jsou využity za účelem povzbudit a cvičit mentální schopnosti a dovednosti.

Každé dítě má v tomto období svou jedinečnost a potenciál, které je důležité podpořit cvičeními.

Rychlé, účinné mentální schopnosti a předpoklady se jen díky opakovanému cvičení a procvičování stávají stabilnímu zdroji, z kterých lze čerpat v každodenním životě, zejména v dnešních životních podmínkách.

Toto vylepšení mentálních podkladů získáváme po celý život zkušeností a učením, rychlost a výsledky jsou však stejné jako u těch získaných v raném vývoji. Jednoduchým příkladem je učení se jazyku, které je v dětství snazší, než v dospělosti, či čení se hře na hudební nástroj.

Jednou z moderních metod jak stimulovat mentální schopnosti dětí je počítadlo.

Historie počítadla se váže k střednímu východu a obchodníkům, kteří v těchto dobách potřebovali vypočítat základní funkce a prodej.

Dnes je počítadlo nástrojem zkombinovaným s mentální aritmetikou a VAK (Vizuálním, Aurálním a Kinetickým) učením a vyžaduje celkovou spolupráci mozku. Tento proces umožňuje vznik mentálních zdrojů a spojuje funkční cíle. Je to jak dělat věci, tato kvalita, ne jen jak něco dělat, co hraje hlavní roli.

Navíc je počítadlo užitečnou pomůckou na trénink cvičení, která zároveň spojují tělo (tělesný pohyb) s mozkovým centrem a jeho řízením fyzické i mentální aktivity.

V raném vývoji takto získané schopnosti mají možnost zůstat stejnými po celý život a zlepšit se a vylepšovat se.

Celková kapacita, formování praktických dovedností jako soustředění, rychlosti, odhodlání, kreativity, sebejistoty, fotografické paměti, představivosti, komunikace vede k formování osoby s posláním a účelem v životě, která zároveň vykonává užitečnou společenskou roli.

Děti žijí svůj život ale nejprve cítí, než něco chtějí a tak mají nekonečno možností jak rozvinout svůj potenciál a formovat svou budoucnost.

 

@ Author Copyright  – Children’s Academy “Brainobrain Europe”