Často v našich proslovech slyšíme, že všechno má svou hodnotu. Jako například hodnota materiálních věcí, hodnota společenská, hodnota vztahů a osobní (individuální) hodnoty.

Hodnoty jsou ve své podstatě základní součástí lidské psychologie. Vytvážejí naše chování a jsou hybnou silou, která utváří povahu naší osobnosti.

Každá osoba se ve svém životě chová tak, aby zažila požitky, příjemné a pozitivní emoce a vnitřní pohodu.

Každý krok, který podnikáme, by měl být podložen motivací, za každou motivací by měla být pevná hodnota, které si jsme vědomi či je skryta v našem podvědomí. Pokud bychom například chtěli hrát fotbal, zobrazujeme tak hodnotu pro zdraví a zdravý životní styl, hodnotu úspěchu, dosažení cíle, relaxace, společenské hodnoty, hodnotu prestiže atd. Každá osoba má jinou individuální hodnotu pro stejný cíl.

 

Je zajímavé sledovat jak si lidé vybírají svou práci a jestli jim nakonec přináší štěstí a radost.

Často si lidé vybírají kariéru či práci na základě místa, kde mohou splnit své osobní hodnoty a kde je prostředí, ve kterém ssou šťastni. Je však možné, že se během života tato hodnota změní a jsme postaveni před nutnost změny pracovního místa, což vždy závisí na vnějších faktorech, ale naše osobní volby a rozhodnutí jsou vždy klíčové.

Někteří říkají že pracují pro peníze, ale peníze samy o sobě jsou jen mírou, která uspokojuje naše potřeby a hodnoty.

Když dotyčný ví o svých hodnotách či je o nich uvědoměn, je jednoduší mu vysvětlit každodenní činnosti, chování a rozhodnutí.

 

Děti si hodnoty vytváří kolem desátého roku, tyto hodnoty jsou pak téměř totožné s hodnotami jejich rodičů. Pokud například rodiče věří, že lidé jsou pokrytci, je vysoce pravděpodobné, že se jejich dítě bude chovat podezíravě, či pokud rodiče učí dítě, aby se nechovalo ve škole vzpurně, toto dítě pravděpodobně nikdy nevyjádří svůj názor.

 

Pokud tyto hodnoty přinášejí do života dítěte pozitivní vliv, budou na nich lpět, vždy však mají možnost rozhodnout se pro odlišnou řadu hodnot, která jim pomůže na cestě stát se tím, kým se chtějí stát.

Největší dar, který může rodič dítětí dát, je příležitost k možnostem.

Tím raké stvrzujeme možnost, že se každé dítě může stát osobou, jakou se chce stát a že toho může být dosaženo různými způsoby a aktivitami během celého jejich života.

Neexistuje žádné kritérium pro nejlepší hodnoty, každá hodnota má svou cenu, dokud vás činí šťastnými.

 

@ Author Copyright  – Children’s Academy “Brainobrain Europe”