Hraní si je v předškolním věku hlavní aktivitou, která je hlavní součástí života dítěte. Čas na hru by měl být vnímán jako základní dětská potřeba. Poslušnost přitom nemusí záviset na trestu a odměně, ale na zábavě. Hra je nenadhraditelnou součástí předškolního vzdělávání a celkově ovlivňuje osobnost dítěte.

Hra je jednou z nejdůležitějších aktivit, které můžete se svými dětmi provozovat. Čas společně strávený hrou ukazuje vašemu dítěti různé možnosti jak se učit, jak být aktivní či jak se rozhodnout podle sebe.

 

Abyste lépe porozumněli důležitosti hry, je nezbytné názorně ukázat jak aktivita hěhem hry ovlivňuje vaše dítě a pomáhá mu:

 • Budování sebejistotu
 • Pocit, že jsme milování, štastni a v bezpečí
 • Vývoj sociálních, jazykových a komunikačních schopností
 • Naučit se starat se o ostatní a o sociální prostředí
 • Vývin fyzických dovedností
 • Vytvoření nových nervových cest v mozku
 • Stimulace smyslů
 • Napomáhat pochopení rozvržení prostoru a úsudku
 • Vývin inovace a procesů představivosti
 • Vývin motivace a pozitivní soutěživosti
 • Pocit náležení ke skupině

 

Vaše dítě s s vámi bude chtít hrát, někdy si však bude chtít hrát samo a nebude vás u toho potřeba. Bude chtít jen nějaký nápad týkající se hry a jejího vývoje. Způsob, jakým vaše dítě hraje hry, se také mění s tím, jak roste.

Rodiče si musí uvědomit potřebu hry a potřebu vytvořit takové prostředí, ve kterém může být uskutečněna.

Obsah hry je velmi přitažlivý a je důležitým faktorem, který pomáhá dětem úplně vyvinout jejich potenciál.

 

@ Author Copyright  – Children’s Academy “Brainobrain Europe”