Emocionální inteligence napomáhá zdravému a optimálnímu růstu/vývoji.

Dítě, které má vysokou úroveň emocionální inteligence umí rozpoznat své osobní smoce, rozeznat je od sebe, umí je ovládat a rozumí emočnímu stavu jiných lidí.

Díky tomu má dítě větší šanci na úspěch ve svém dalším životě, v pracovním prostředí, vývoji přátelství, vztazích a rodině.

Dítě, které oplývá vysokou úrovní emocionální inteligence umí rozpoznat a vyjádřit své pocity (např. jsem smutný, jsem šťastný, jsem naštvaný na…), je schopno spojovat tyto pocity s určitým chováním (např. “když jsem smutný, pláču”, “když jsem veselý, směju se” “když jsem naštvaný, chce se mi něco rozbít” atd.)

 

Dítě, které získalo tyto dovednosti může vyvinout schopnost odvrátit pocity.

 

Abychom dětem pomohli vyvinout jejich emocionální inteligenci, měli bychom jim nabídnout možnost jak vyjádřit své autentické zkušenosti jednoduše, abychom jim pomohli řešit jejich problémy a aby měly možnost prožít nepříjemné emoce bez toho, aby byly příliš uchráněny. Díky tomu se dětem zvětší sebejistota a naučí se více dovedností.

Dejte svým dětem šanci aby se dostaly do různých společenských situací. Omezte čas, který stráví u počítače, tabletu či televize. Veďte je ke čtení. Emocionální inteligence je budována účastí v různých společenských situacích a komunikací s vrstevníky a jinými dětmi. Nakonec nezapomeňte, že vy jste model, podle kterého se dítě učí. Buďte upřímní a stálí ve vyjadřování vašich emocí. Mluvte před vašimi dětmi otevřeně v jazyce odpovídajícím jejich věku.

 

@ Author Copyright  – Children’s Academy “Brainobrain Europe”