About Us #1

Program Brainobrain přinesl do mentálního vývoje mé dcery záplavu změn. Ishe je 6 let a studuje na základní škole. Dělá teď svou třetí úroveň Brainobrainu a program začala když byla na UKG. Když jsme viděli její postup hned v první části první úrovně, pevně jsme se rozhodli že děj se co děj, 10-15 minut s počítadlem bude prioritou oproti školním domácím úkolům. Bylo zřejmé, že 10-15 min denně s počítadlem nahradí hodiny domácích úkolů či studijního času, Což uvolnilo Ishe spoustu času na jiné aktivity.

Akademicky, přesně jak program Brainobrain slibuje, je schopna zvládat školní práci s minimálním úsilím. Dokáže dělat úkoly sama až je takřka zcela samostatná. Její paměť a uchopení toho, co se ve škole učí se dramaticky zlepšili. Tak dokáže psá testy jen na základě toho, co pochytila ve škole a co si doma osvěžila bez učení se nazpaměť. Její sebejistota je také lepší díky vylepšenému soustředění a všem možnostem, které Brainobrain poskytuje.

Program také posílil její analytické schopnosti a schopnosti něco řešit. Isha je teď schopna pokusit se řešit několik náročných puzzlí a aktivit. Před tím byla schopna vyřešit jich jen pár a s pomocí. Nikdy bych si nepředstavila tuto možnost kdyby nebylo Brainobrainu.

Jedna z nejdůležitějších dovedností, kterou si vyvinula v programu, je její pozornost vůči tomu, co se děje kolem ní. Jsem si jistá, že je to díky diktátům kromě MA.

V poslední době také Isha ukázala nezanedbatelný vývoj v Emoční Inteligence. Má dobrý smysl pro vlastní kontrolu. Jsem si jistá, že tento vývin je zásluhou programu Brainobrain. Studuji tento aspekt a budu Vás informovat o dalším vývoji. Nedokážu si představit, o co všechno by byl ochuzen mentální vývoj mé dcery nebylo-Li by Brainobrainu. Pevně doufám, že více rodičů dá dětem dar tohoto programu. Ještě lepší by bylo, kdyby školy zavedly tento kurz jako povinný pro všechny třídy.

Vidím Brainobrain jako obchod, kde se zastavíte pro mnoho mentálních dovedností a kde jsou k dětem naprosto vstřícní.