VAK (Vizuální, Aurální a Kinestetická) Metoda:

V rámci poznávání metod učení se dozvídáme, že některé děti se učí rychlejí když k nim informace přicházejí v obrazové podobě, některé poslechem, další zase dotekovými vjemy. Existuje zde individuální preference daného postupu, avšak poslední výzkumy ukázaly, že pokud dětem k zapamatování předkládáme informace vnímané zároveň vizuálně (vnímané zrakem), aurálně (vnímané sluchem) a kineticky (vnímané hmatem), tedy zpracované těmito síťemi neuronů i třemi smysly v mozku, míra učení a schopnost zapamatovat si je největší i nejrychlejší, protože dochází k převodu informací z levé do pravé hemisféry, což spustí celkovou aktivitu mozku.

 

Výjimečné a inovativní užití této techniky, kombinující VAK Metodologii, počítadlo a mentální aritmetiku, umožňuje v našem programu Brainobrain pomáhat vývoji a pokroku dětské mozkové kapacity i koordinace mezi pravou a levou hemisférou, která nastavuje objem geniality.

 


 


Technika NLP (Neurolingvistického Programování): 

Související obrázek

 

NLP (Neurolingvistické Programování) je zkoumání myšlenkových procesů. rostoucí poznávání slov, která utvářejí naše myšlenky nám může velmi pomoci při uvědomování si naší osobnosti, chování, aktivit i našich cílů,

U dětí vede toto uvědomění k vývoji vůdčích schopností, sebevědomí, moudrému naklání s prostředky (čas, prostor, podmínky) a k úspěšnému dosažení těch nejvýše nastavených životních cílů.