Archiv:

O Programu Brainobrain

O Programu Brainobrain

Chcete, aby se vašemu dítěti zvýšilo IQ a vylepšila inteligence? Připojte se k Brainobrain, první dětské akademii pro mentální vývoj dětí v České Republice – pomáháme mladým géniům na celém světě! Zábavný program Program je určen dětem od 4 do 14 let Program má 10 či 12 úrovní Každá úroveň trvá 3 až 4 měsíce (v 10 lekcích)…

Metody v Brainobrain

Metody v Brainobrain

  VAK (Vizuální, Aurální a Kinestetická) Metoda: V rámci poznávání metod učení se dozvídáme, že některé děti se učí rychlejí když k nim informace přicházejí v obrazové podobě, některé poslechem, další zase dotekovými vjemy. Existuje zde individuální preference daného postupu, avšak poslední výzkumy ukázaly, že pokud dětem k zapamatování předkládáme informace vnímané zároveň vizuálně (vnímané zrakem), aurálně (vnímané…

Důležitost raného vývoje dětí

Důležitost raného vývoje dětí

Nejdůležitějším obdobím ve vývoji dítěte je prvních 14 let. Toto období máme za klíčové proto, že ve všech ohledech dochází k formativním změnám: fyzickým, mentálním, kongnitivním, emocionálních, sociálním. jiným názvem pro toto období je období “otevřeného okna”, během kterého jsou děti nejflexibilnější co se přijímání informací týče, jejich užití pak utváří jejich chování, dovednosti, hodnoty…

Zapojení obou mozkových hemisfér

Zapojení obou mozkových hemisfér

  Staří egypťané byli první kdo si všimli, že levá strana mozku kotroluje spíše pravou stranu těla, zatímco pravá strana mozku kontroluje spíše levou stranu těla. Ačkoliv jsou obě hemisféry téměř totožné co se týče struktury, jejich funkce a aktivity se liší. To je známo jako specializace a zaměření. Zaměření je jasné, když se podíváme na jev…

Hra – jedna z nejdůležitějších aktivit, jaké můžete se svými dětmi dělat!

Hra – jedna z nejdůležitějších aktivit, jaké můžete se svými dětmi dělat!

Hraní si je v předškolním věku hlavní aktivitou, která je hlavní součástí života dítěte. Čas na hru by měl být vnímán jako základní dětská potřeba. Poslušnost přitom nemusí záviset na trestu a odměně, ale na zábavě. Hra je nenadhraditelnou součástí předškolního vzdělávání a celkově ovlivňuje osobnost dítěte. Hra je jednou z nejdůležitějších aktivit, které můžete se svými dětmi provozovat….

Dynamika skupiny

Dynamika skupiny

Hodina nemusí být jen sólovým dobrodružstvím za studováním. Může být i prostředím pro spolupráci. Cvičení pro skupinky zavedená na půdě školy jsou pro každé dítě velmi přínosná. Navíc vylepšují atmosféru ve třídě. Na osobní úrovní každé dítě těží z práce ve skupině, kde si vytváří pocit sounáležitosti, buduje sebejistotu a schopnosti jako ochrana, komunikace a vůdcovství. Mnohé výzkumy ukázaly,…

Soustředění

Soustředění

Tak prastarý vynález jako počítadlo, které je používání pro výpočty, pomáhá dítěti zlepšit také jednu z nejdůležitějších kognitivních schopností – koncentraci. Dr. Vasuki, Phd, filozof a autor studie “Vlivy počítadla při učení mentální aritmetiky na kognitivní schopnosti dětí”   @ Author Copyright  – Children’s Academy “Brainobrain Europe”

Proč je emocionální inteligence tak důležitá?

Proč je emocionální inteligence tak důležitá?

Emocionální inteligence napomáhá zdravému a optimálnímu růstu/vývoji. Dítě, které má vysokou úroveň emocionální inteligence umí rozpoznat své osobní smoce, rozeznat je od sebe, umí je ovládat a rozumí emočnímu stavu jiných lidí. Díky tomu má dítě větší šanci na úspěch ve svém dalším životě, v pracovním prostředí, vývoji přátelství, vztazích a rodině. Dítě, které oplývá vysokou úrovní emocionální inteligence…

Hodnoty

Hodnoty

Často v našich proslovech slyšíme, že všechno má svou hodnotu. Jako například hodnota materiálních věcí, hodnota společenská, hodnota vztahů a osobní (individuální) hodnoty. Hodnoty jsou ve své podstatě základní součástí lidské psychologie. Vytvážejí naše chování a jsou hybnou silou, která utváří povahu naší osobnosti. Každá osoba se ve svém životě chová tak, aby zažila požitky, příjemné a pozitivní…

Jak probudit a pěstovat kreativitu vašeho dítěte

Jak probudit a pěstovat kreativitu vašeho dítěte

Každý rodič chce, aby si jeho dítě zcela rozvinulo svůj kreativní a intelektuální potenciál. kreativita může v pozdějším životě přinést dítěti spoustu výhod. Zůstává pravdou, že kreativní lidé jsou více flexibilní, umí překonávat překážky a vidí možnosti kde ostatní vidí problémy. Kreativita není zdědenou vlastností a není ani talentem, který by náležel jen několika lidem. Každé dítě může být…

Go Top