PROGRAM BRAINOBRAINU

 

VÍTEJTE VE SVĚTĚ UMOŽŇUJÍCÍM SEBEVZDĚLÁVÁNÍ VAŠICH DĚTÍ

Cíl Programu Brainobrain

Cílem Programu Brainobrain je probudit v každém dítěti důmyslnost a pomoci mu k dosažení mnoha životních cílů za užití maximálního množství mentálních sil. Vyvinutím mozku sětí se z nich stávají sebe si uvědomující a zodpovědné bytosti, které vylepšují kvalitu svého života i života všech kolem, spolu s růstem mentální kapacity a emoční inteligence, díky nimž činí svět kolem lepším!

 

Obecné informace

Metoda Brainobrain podporuje vyvážený vývoj levé a pravé mozkové hemisféry. Úspěch tohoto programu se osvědčil u více než 2.00.000+ dětí (nyní dospělých) na celém světě.

Program Brainobrain je založen na metodě využívající počítadlo a mentální aritmetiku (metoda VAK) spolu s technikou NLP (Neurolingvistického Programování).

 


 

Proces učení

Brainobrain je jednoduchá, zábavná a atraktivní metoda. V první úrovni (první tři měsíce), se děti učí, jak ve svých výpočtech použít abacus (počitadlo) . V následujících úrovních se abacus stále používá, ale děti si ho vizualisují,  mají ho vrytý do mozku. Prostřednictvím vizualizace se děti učí, jak se koncentrovat a jak být pozorní ke svým myšlenkám a úkolům tím, ze použivají své  vizualní Abacusy.  Jejich představivost je aktivována.

 

 

 

1. Učení s abacusem

Abacus je dřevěný nástroj sloužící k počitání, který byl poprvé použit v dávných dobách v Asii. Byl používán ještě před objevením moderního systému číslování. V našem programu slouží abacus a matematika pouze jako nástroj k dosažení našich cílů. Důvodem použití je jeho struktura a způsob práce s ním. Jeho vzhled je fascinující a  snadno zapamatovatelný. Používáme ho dotykem  špiček naších prstů a náš mozek je stimulován skrze nervové buňky. To platí zejména pokud jde o činnost spojené s cvičeními, která se opakují v určitých intervalech: matematické výpočty, které děti vykonají pomocí Abacusu, jsou v podstatě pro jejich mozek něco jako břišní cviky nebo kliky.

 

Po několika měsících používání abacusu: Děti jsou schopny provádět složité výpočty s abacusem; Začíná proces výpočtů z hlavy (vizualizace).

 

Vizualizace

V Brainobrain jsou děti trénovány, aby si  abacus předstaovaly, takže ho po chvíli nepotřebují. Děti jsou schopny si ve svých hlavičkách vytvořit mentální obraz až 10 počítadel najednou! To znamená, že mohou provádět různé matematické úlohy, jako součty, dělení, násobení … v jediném okamžiku !!!!

Vývoj takových multitasking dovedností (provádění více úkolů najednou) může opravdu dětem odlehčit proces učení ve školách a do budoucnosti je připravit na ty nejnáročnější výzvy, a to buď v soukromé nebo veřejné části života.

 

2. VAK Metoda: Trénink 3 smyslů najednou

Je dobře známo, že některé děti se učí rychleji a lépe si pamatují, když se na věc nebo na informaci dívají; některé se učí rychleji tím, že poslouchají a některé dotykem – samozřejmě děti chtějí získat znalosti různými způsoby. Nejnovější výzkum prokázal, že nejlepších výsledků je dosaženo, když děti dostávají a uchovávají informace, které získají vizuálně, zvukově a kinesteticky. V takovém případě je proces zapamatování rychlejší a informace se pamatují lépe a déle. Jde v něm totiž o to, že levá a pravá mozková hemisféra jsou zahrnuty do procesu současné a obě jsou aktivovány.

Pokud se dítě učí pomocí pozorování, poslouchání a dotýkání, jeho proces zapamatování je rychlejší a dlouhodobý. Brainobrain Používá VAK techniku ve svém vlastním jedinečném způsobem spolu s abacusem, matematikou a vizualizací. Výsledkem je rozvoj a vyšší mozková kapacita dětí. VAK metoda  koordinuje levou a pravou mozkovou hemisféru a stimuluje jejich činnosti.

3. Pomocí NLP k lepšímu procesu myšlení

NLP (neuro-lingvistické programování) je věda o procesu myšlení. Být si vědomi naších slov v procesu myšlení pomáhá při vytváření naší osobnosti, chování, činností a našich cílů. U dětí takové uvědomění vede k rozvoji vůdčích schopností, k vyššímu sebevědomí a chytré alokaci zdrojů (čas, prostor, podmínky …) Aby bylo možné úspěšně dosáhnout nejvyššího cíle v životě.

Neuro-lingistické programování je věda o procesu myšlení, komunikaci a chování. Studuje způsob kódování informace a reprodukci vynikající chování, které nám umožní dosahovat vytyčených cílů a výsledků. NLP je proces vytváření vědomých a nevědomých modelů, které jsou jedinečné pro každého jednotlivce.

Brainobrain je jediný program na světě, který používá metodu NLP u dětí. Prostřednictvím NLP se u dětí vyvíjí pozitivní myšlení, vyvíjí se hodnoty jako láska, štěstí a odpovědnosti, vyvíjí se sebevědomí, motivace a koncentrace. Prostřednictvím zvýšeného sebeuvědomění a povědomí o životním prostředí, jsou děti rozhodující a více věří  ve své vlastní síly. Získavají tak vůdčí schopnosti.

 


 

Metoda Počítadla

Informace týkající se počítadla jako univerzální mentální pomůcky jsou dnes považovány za samozřejmé všude po světě – už po krátkém období používání počítadla (3 měsíce) se dostavují rychlé a zřetelné změny v chování dětí i jejich mentálních schopnostech. Vytyčeného cíle je dosaženo použitím počítadla a jeho plným využitím jako nástroje v rámci našeho programu. Co z něj činí zvláštní počítadlo je jeho složení a funkce. Počítadlo má ojedinělý vzhled a protože má každý sloupec vlastní hodnotu, dítě si v hlavě snadno vytvoří obrázek, díky kterému bude rychlé překonávání matematických úkolů hračkou.

Špičky lidských prstů ssou propojeny s nervovými zakončeními – signály z nich jsou poslány do mozku, kde je zaznamenají smysly, takže i ve tmě nebo se zavázanýma očima dokážeme rozeznat dotkli-li jsme se kamene či zubního kartáčku.

Protože u počítadlo děti využijí prsty, stimuluje to jejich mozek, zvláště pokud je aktivita vázána na nějaký ukol či opakována v pravidelných intervalech. Díky tomu jsou matematické operace prováděné na počitadle pro děti skvělým mentálním výcvikem, srovnatelným s kliky a dřepy jejich mozku!

Během hodin se děti naučí představovat si kuličky počítadla (vizuální vjem) ve spojení s kouzelnými slovíčky (aurální vjem), což je propojeno se zvláštním cvičením či pohyby s kuličkami počítadla (kinetický vjem) na cestě za řešením problému.

Skrze tento proces se mozek intenzivně cvičí, což u dětí vede k vynikajícím schopnostem.

Na vyšší úrovni, kde se děti s počítadlem lépe sžijí, přecházíme k vizualizaci.

 

Včasné zapojení mozku dítěte

V Brainobrainu pěstujeme a pomáháme pěstovat následující schopnosti: rychlost a účinnost, navazující učení, zvýšenou schopnost soustředit se, paměť, představivost, sebevědomí, sebejistotu, řízené chování, kreativitu, rychlost zpracovávání informací, zlepšenou schopnost poslechového i zrakového vnímání, spolu se sebekázní.

 

Výjimečnost programu spočívá ve speciálních podmínkách, v kterých kurzy probíhají, spojených s uvolněnou a kreativní atmosférou, kde tou nejdůležitější věcí jsou pozitivní citové vztahy a kde jsou všechny děti považovány z malého génia!

 

 


 

 

Úrovni Brainobrain:

 

BOB Úroveň 1

První úroveň je postavena na metodologii užití počítadla. počítadlo je naším hlavním nástrojem.

Techniky: NLP, mozková posilovna, VAK.

Výsledky: soustředění, přesnost, zlepšení paměti, koncentrace, představivost, schopnost poslechu.

 

BOB Úroveň 2

Používá se metodologie mentálních karet a počítadla.

Techniky: NLP, mozková posilovna, VAK.

Výsledky: soustředění, přesnost, mentální aritmetika, vylepšení paměti, koncentrace, představivost, schopnost poslechu a fotografická paměť.

 

BOB Úroveň 3

Používá se počítadlo a vizualizace.

Techniky: NLP, mozková posilovna, VAK.

Výsledky: soustředění, koncentrace, představivost, kreativita, fotografická paměť, představivost, schopnost zareagovat v neznámé situaci, sebejistota, atd.

 

BOB Úroveň 4

Používá počítadlo, vizualizaci a diktování.

Techniky: NLP, mozková posilovna, VAK.

Výsledky: rychlost a přesnost, představivost, koncentrace, fotografická paměť, fantazie, schopnost poslechu, schopnost dělat rozhodnutí, mentální aritmetika, atd.

 

BOB Úroveň 5

Použity jsou všechny předešlé techniky, s důrazem na multi-tasking (jeho úvod).

Techniky: NLP, mozková posilovna

Výsledky: rychlost, představivost, koncentrace, fotografická paměť, fantazie, schopnost poslechu, schopnost dělat rozhodnutí, mentální aritmetika, schopnost rychle se učit a získávat nové informace a schopnosti.

 

BOB Úroveň 6-10

Použity jsou všechny předešlé techniky, s důrazem na multi-tasking, rychlost a přesnost.

 


Genius je 1% Talent a 99% Tvrdá Práce! – Albert Einstein.