Jaké výsledky můžete od programu očekávat?

 • Zvýšenou koncentraci a soustředění
 • Zlepšení paměti
 • Představivost a kreativitu v každodenních výzvách
 • Rychlost a přesnost, vědomé sledování současných problémů
 • Nadprůměrnou schopnost v matematice, vůdcovství, schopnosti rozhodnout se, v sebejistotě, atd.

 

 

Co je účelem programu Brainobrain?

Účelem programu Brainobrain je pomoci dětem v dosažení úplného rozvoje mozku, tzn. aby se naučily používat obě mozkové hemisféry. Obvykle jsme totiž zdatnější v užívání jedné z těchto polovin mozku. Používáme jen jeho část.

Studie mozkového rozvoje po celém světě ukazují, že každý jedinec, schopný užívat obě hemisféry je schopen napojit se na zdroje maximálního potenciálu, díky čemuž zůstává inteligentní po celý život. Vaše děti budou úspěšné a kompetentní ve všech oblastech života. To je vzácný dar, který jim jako rodiče můžete nabídnout!

Můžete být jedním z tisíců hrdých rodičů!

Brainobrain děti učí používat obě mozkové hemisféry tím, že nabízí cvičení zostřující jak jejich logické, tak kreativní uvažování.

Je důležité být pozornými rodiči, kteří si všímají vývoje dítěte a dokáží jej naplno podpořit ! S námi uvidíte, jak vaše děti získávají cenné schopnosti, překonávají své spolužáky a stávají nejlepšími ve třídě, stejně tak jako v jiných oblastech!

 

 

Dynamika Programu

 • 10-12 Úrovní (12 pro “Bobíky”) – každá má 10 lekci (v rozmezí 3-4 měsíců, závisí na prázdninách)
 • Jednou týdně dvě hodiny (120 minut) bez přestávky probíhá 1 lekce
 • Po každé úrovni dítě projde testem a získá mezinárodně platný certifikát
 • Každá skupinka čítá 8-15 dětí a je vedena s důrazem na individuální přístup
 • Program je určen dětem od 4 do 14 let, které umí odpovědět na jednoduché otázky, posouvat kuličkami počítadla, počítat do deseti a umí napodobit jednoduché symboly či kresby

Každé tři měsíce se dítě posouvá na další úroveň. Každé dítě, bez ohledu na věk, dokončí první úroveň tři měsíce od zapsání se do této úrovně a postupuje tak na úroveň 2.

Takže za 30 měsíců může vaše dítě dokončit všech 10 úrovní a vy budete nadšeni jeho výkonem, jehož zlepšení pocítíte na konci každé úrovně.

 

 

Je program určen všem dětem?

Program je určen všem dětem s normálním fyzickým, emočním a mentálním vývojem. Je také určen dětem, které jsou nadprůměrně inteligentní a excelují v matematice.

 

 

Kdy je mé dítě způsobilé?

Platí jednoduchá kritéria:

Věk:

Brainobrain je pro děti od 4 do 14 let. Mohou se zapsat kdykoliv mezi 4 a 14 rokem. Samozřejmě, že čím mladší, tím lepší!

Znalosti:

Vaše dítě by mělo být schopno odříkat a napsat čísla od 1 do 10. Mělo by začínat s psaním písmen abecedy. Mělo by být schopno kopírovat slova z učitelova zápisu. V tomto procesu jim samozřejmě budeme pomáhat.

Schopnosti:

Vaše sítě by mělo být schopné porozumět a odpovědět na jednoduché věty jako “Jak se jmenuješ?”, “Co jsi snídal/a?”, “Jak se jmenuje tvůj táta, tvoje máma?” atd. Mělo by být schopné běžně komunikovat.

 

 

Jsou zde nějaké povinnosti?

Od děti se vyžaduje, aby doma procvičovaly každý den 15 minut. Dále musí pravidelně docházet do hodin. Domácí cvičení musí být provedeno pečlivě, pohybováním kuliček a přeříkáváním kouzelných slovíček. V případě nemoci či nepředvídatelné události, která dítěti zabrání se hodiny zúčastnit, lze individuálně sjednat náhradní hodinu, na základě dohody s rodiči.

 

 

Jak může moje dítě dostat z Brainobrainu co nejvíc?

Nejdůležitější je každodenní cvičení. Brainobrain vyvíjí dovednost. Je tedy nezbytné, aby vaše dítě kromě toho, že bude docházet do hodin, doma alespoň 15 minut každý den cvičilo Brainobrain techniku.

Dvě hodiny každý týden. Tolik dítěti dáme cvičení a aktivit. Tam mu učitelmu ukáže cvičení Brainobrain Metody, které lze provádět každý den.

Pokud budete podporovat vaše dítě každý den, můžete si být jisti obohacující zkušeností.

 

 

Jaká je role rodičů v programu?

Prvním úkolem rodičů je, aby si uvědomili důležitost tohoto programu pro jejich děti.

Rodiče hrají důležitou roli, zejména na první a druhé úrovni, kdy jejich děti doma potřebují motivaci a povzbuzení, aby každý den pravidelně cvičily. Bez pravidelného, denního cvičení v délce až 15 minut výsledků programu nedosáhneme a je lepší se v případě vědomí nesplnění takového cvičení nezapisovat, abyste předešli zklamání.

 

Jakou mám roli jako rodič?

Vaše podpora je v dosažení maximálních výsledků nezbytným faktorem programu. Jen s vaší spoluúčastí můžeme dosáhnout skvělých výsledků. A to je, co se týče vašeho dítěte, pravdivé v každé oblasti.

Jelikož se chystáte zapsat vaše dítě do Brainobrainu, chtěli bychom vám položit následující otázku – “jste opravdu, jako rodič, odhodláni ke změně?” Pokud je odpovědí “Ano”, pak vás vítáme mezi námi. Brainobrain k dnešnímu dni změnil život už více než 1.000.000 Rodin po celém světě a je to jen díky rodičům, kteří pro své dítě chtějí to nejlepší!

 

 • Abyste se od učitele dozvěděli podrobnosti o výkonu vašeho dítěte, můžete centrum Brainobrain pravidelně navštěvovat.
 • Po každé hodině si můžete prohlédnout učebnice vašeho dítěte, což vám pomůže při denním cvičení.
 • Můžete využívat našich postupů a metodologie až budete vašemu dítěti pomáhat co se týče Brainobrainu.
 • Můžete zajistit, aby vaše dítě mělo 100% docházku. Nedovolte mu chybět, prosím, pokud to není skutečně nutné.
 • Můžete se zúčastnit všech srazů rodičů.
 • Můžete se zúčastnit národních a regionálních Brainobrain soutěží.
 • Můžete získat odpověd včetně vysvětlení na jakýkoliv dotaz. Pokud vám bude jasno, jistě lépe pomůžete svému dítěti. Takže se prosím ptejte!
 • Můžete motivovat vaše dítě kdykoliv je potřeba a podporovat jeho nadšení.
 • Můžete vaše dítě pochvalyt a nechat ho tak těšit se ze svých úspěchů.

 

 

Řeknete mi prosím více o denním domácím cvičení?

Brainobrain vašemu dítěti pomáhá dosahovat cenných schopností užitečných pro mozek i Pro život. Proto je velmi důležité aby vaše dítě procvičovalo 15 minut prakticky každý den. Aby se jednalo o denní cvičení, budeme dětem dávat malé domácí úkoly, které dítě může plnit. Některé bude muset plnit v pondělí, některé zase v úterý a tak dále.

Brainobrain je obohacující zkušeností s aktivitami, které cílí na dítě, jsou rozprostřeny v 10 úrovních a jejich cílem je zprostředkovat dítěti celistvou zkušenost. Zahrnuli jsme bohaté zdroje jako NLP (Neurolingvistické Programování), mentální gymnastiku, atd.

Svému dítěti můžete vždy asistovat na cestě v naučení se těchto osobnost rozvíjejících pomůcek a hádanek a uvidíte, jak se jeho schopnost učit se zvětší. Co se týče počítadla Brainobrain a jiných technických pomůcek, dělejte vše tak, jak určují námi dané informace.

 

 

Certifikáty

Po dokončení každé úrovně má vaše dítě nárok na nezinárodní certifikát.

Ke konci každé úrovně vaše dítě podstoupí modelový test.

Na konci podstoupí hlavní test. Na základě jeho schopností může postoupit na další úroveň.

Navíc může dítě získávat certifikáty na regionálních a národních soutěžích – Brainobrainfestech.

 

 

Jak si ověřím kvalitu

V každé třídě máme striktně maximálně 15 dětí, abychom zajistili individuální pozornost. Naši učitelé se vašim dětem budou věnovat a budou je podporovat v jejich učení.

Máme i záložní systém. V případě, že vaše dítě bude potřebovat hodiny tréninku navíc (mimo běžné hodiny), zařídíme hodinu pro menší skupinku, dokonce i ve složení jeden na jednoho, jak jen bude potřeba.

Máme i v našich sešitech prostor pro vaši odezvu, kterou můžete vyplnit a na konci každé úrovně odevzdat ve vašem centru. Budete mít možnost vyjádřit vaše názory i pochybnosti, založené na výkonech vašeho dítěte. Můžete nám také poslat vaše názory a pochybnosti přímo emailem a my se vám ozveme.

Každý rok zřizujeme regionální a národní soutěže, kterých se vaše dítě může zúčastnit. Naše soutěže jsou významnou zkušeností, která nabízí příležitost naučit se cenné dovednosti vhodné pro život. Během soutěží si děti zažijí zvláštní strategie tréninku, které zajistí jejich kvalitní výkon.

 

 

Může se mé dítě zúčastnit táborů?

Pravidelně organizujeme pětidenní tábory řízení NLP (Neurolingvistického Programování). Děti získají ojedinělou zkušenost a vše je navíc pro děti z Brainobrain za speciální cenu. Pokud máte zájem, můžete se zúčastnit také.

Pokud chcete vědět, kde se bude konat náš příští tábor, navštivte naše stránky s rozvrhem.

 

 

Jaké bude zlepšení? Jaký rozdíl?

Kurz Brainobrain je celistvá zkušenost. Podporuje mentální formování dítěte. Děti se proto mohou neočekávaně vyvinout v mnoha oblastech.

Dětem se zlepší koncentrace, paměť, poslechové schopnosti, schopnost učit se, kretivita, představivost, sebejistota, vizualizace, rychlost a přesnost, schopnost řešit problémy, matematická zdatnost a mnoho dalších schopností.

Jejich známky ve škole se zlepší. Vytvoří si mnoho dovedností, které jinak nepodporujeme přímo, jako soustředění, paměť, představivost, atd.

Snažíme se vytvořit i povědomí o postoji. Máme kreativní postupy, kterými dítěti pomáháme aby si uvědomilo, jak důležité je v životě mít ten správný postoj.

Mluvíme i o světových příkladech a o tom, jak modelují tyto klíčové dovednosti.

Ať už jde o akademické či umělecké zájmy či ambice či o schopnosti hodící se do života – vše podporujeme! Vše nelze převést do slov, musíte si to vyzkoušet.

Dokážeme děti pomocí posledních vymožeností a strategií na cestě za vývojem navést k světlejší budoucnosti!

 

 

Pomůže jim to na vysoké škole a jinde?

100% Ano!

Děti z Brainobrainu mají zlepšené soustředění a lepší paměť, schopnost pozorovat, osvojit si a udržet znalosti. Díky tomu získávají snáze lepší výsledky.

Co se týče akademických znalostí, děti Brainobrain zkušenost zcela využijí. Nejde už o těžkou práci, je to práce dělaná chytře. Děti nad ní tráví méně času, mají však lepší výsledky.

Ti, kteří si nevěří, začnou všeho dosahovat. Mají nový systém jistoty a víry, který jim pomáhá objevit v sobě vůdce!

 

 

Co je unikátního na Sylabu Brainobrainu?

Brainobrain je ve svém využívání pokročilého počítadla v programu vývoje dovedností ojedinělý.

Pokročilý Sylabus Brainobrainu je unikátní, na rýmu postavený program, který bere ohled na všechny základní smysly žáka, čili na vizuální, aurální i kinestetický, což jej činí přesvědčivým.

V Brainobrainu dítě pracuje méně a dosahuje více! To je díky tomu, že Sylabus není jen matematický; důraz je kladen na posílení celé neuronové sítě dítěte.

Brainobrain dětem dává málo domácích úkolů. Děti si tak celý proces užijí, neboť nevyžaduje příliš.

Sylabus Brainobrainu je dost silný na to, aby byl výzvou pro mentální kapacity dítěte a pomohl mu tak získat větší potenciál.

Sylabus Brainobrainu je tak výjimečný, že dítě projde celkovým vývojem.

Abychom to vyjádřili rčením: “nedáváme dětem ryby, učíme je rybařit.”

 

 

Užívají si děti tento program?

Aby si děti užívaly, je naší prioritou! Všechno, co má v sobě trochu zábavy a učení je dětmi kladně přijato. Brainobrain má ve svém programu mnoho aspektů, které jsou k dětem zcela přívětivé.

Naše děti se nemusí bát neúspěchu v hodině. Mají rády Brainobrain a my máme rádi je!

 

 

Dostane se mému dítěti individuální pozornosti?

Individuální pozornost je klíčovou součástí Brainobrainu. Ideální třída je ta, ve které přizpůsobuje učitel své metody individuálním potřebám dětí. Proto se zcela soustředíme na vaše dítě a pomáháme mu vzkvétat.

Ve třídě je maximálně 15 dětí, Aby byla schopnost pozorovat a reagovat na dobré úrovni, což zajišťuje kvalitní vzdělávání. Mimo to má v sobě pokročilý Sylabus Brainobrainu mnoho výjimečnosti. Jednou ze složek Brainobrain Sylabu je závazek, že individuální pozornost je skutečně ve středu našeho studijního plánu.

Nabízíme také náhradní hodiny pro děti v malé skupince či dokonce jeden na jednoho, pokud je tohoto potřeba, abychom rozptýlili jejich pochyby.

 

 

Jak dlouho mám čekat než bude patrná změna?

Brainobrain je velmi kvalitní program a pokud vaše dítě bude cvičit 15 minut denně, budete překvapeni, jak rychle se dostaví změna. Toto denní cvičení je pro potřebné zlepšení povinné. Po šesti měsících by měla být změna pozorovatelná, tzn. po zakončení 2 úrovní dítětem. Všímaví rodiče si však malých, ale cenných zlepšení všimnou již předtím.

 

 

Mohu mé dítě přepsat do jiného centra Brainobrain?

Ale jistě! Své dítě můžete z jednoho centra Brainobrain přepsat do jiného, Pokud došlo k oprávněným okolnostem, jako změně bydliště, stěhování se do jiného města apod. V takovém případě můžete od svého původního centra ziskat “Certifikát Transferu”. Stejný se pak musí vyplnit v novém centru Brainobrainu.

 


 

Kolik to všechno stojí?

 

Vybavení a poplatky:

 

Cena základního balíčku je 1 400 Kč (počítadlo, učebnice pro první úroveň, zápisník, tužka, batůžek, tričko).

Každá další úroveň vyžaduje knihu v ceně 400 Kč.

 

Poplatky: 2 500 Kč za měsíc. Sleva 10% pro sourozence!