Hodina nemusí být jen sólovým dobrodružstvím za studováním. Může být i prostředím pro spolupráci. Cvičení pro skupinky zavedená na půdě školy jsou pro každé dítě velmi přínosná. Navíc vylepšují atmosféru ve třídě.

Na osobní úrovní každé dítě těží z práce ve skupině, kde si vytváří pocit sounáležitosti, buduje sebejistotu a schopnosti jako ochrana, komunikace a vůdcovství.

Mnohé výzkumy ukázaly, že týmová práce vylepšuje kritické uvažování, schopnost řešit problémy či rozumně uvažovat.

 

Když děti pracují ve skupině, nezapojují se jen intelektuálně, ale i emocionálně. Ve skupině společně pracují, společně přemýšlí, vyměňují si informace a nápady, navzájem se podporují a dělají prezentace. Děti si tak vyvinou sociální povědomí, jsou si vědomy rozdílnosti a společných rysů u jednotlivců ve skupině a vyvíjí vědomí o svém já tak, aby nalezly své zájmy, slabiny i dovednosti.

Práce ve skupinách v hodině se v posledních letech stala docela populární a stejně jako jiné aspekty ve vzdělávacím procesu, i ona funguje pokud je naplánována a systematizována. Jenom mít čtyři nebo pět dětí pohromadě nezaručuje, že se vyskytne skupinová dynamika. To je důvodem proč je nejdůležitější částí plánovat práci ve skupině a určit druh skupiny.

 

Existují dva typy skupin, které jsou využity v hodinách když jsou studenti vedeni ke spolupráci.

Prvním jsou heterogenní skupiny, kde jsou studenti dáni dohromady na základě odlišné úrovně jejich schopností.

Klíčovým slovem je “odlišnost”, tato diverzita může pokrývat i jiné složky jako věk, pozadí, rasu, atd.

 

Druhým typem jsou homogenní skupiny, kde jsou studenti shromáždění na základě něčeho společného, například stejných výkonů v rámci jedné oblasti.

Existuje mnoho metod učení, které se dají využít pro práci ve skupině.

Jejich volba může být řízena požadovanými výsledky, pojďme se podívat na některé z nich:

 

Prolomení ledu je cvičením, jehož účelem je “prolomit ledy”.

Rozsáhlá analýza je cvičením, ve kterém používáme naše slabiny, výhody, znaky a silné stránky abychom nalezli nápady jak řešit nějakou otázku/problém.

Brainstorming je cvičení, které zajistí dostatek nápadů a podkladů pro potřebu vytvoření návrhů a možností.

Akvárko je cvičení, v kterém jeden tým/skupina pracuje na nápadu zatímco jej druhý tým/skupina pozoruje.

Hraní role je cvičením, ve kterém se přehrává určitá situace.

Cvičení strategie jsou cvičeními, v kterých je odhalení jednoho řešení výsledkem práce celé skupiny. Přeci jen je nejlepší metodou jak podpořit vnitřní zdroje dětí, když jsou individuální a skupinová metoda v rovnováze tak, aby bylo dosaženo požadovaných kvalit u dítěte.

“Sami uděláme tak málo; společně tak moc.” – Helen Keller More

 

@ Author Copyright  – Children’s Academy “Brainobrain Europe”