Každý rodič chce, aby si jeho dítě zcela rozvinulo svůj kreativní a intelektuální potenciál. kreativita může v pozdějším životě přinést dítěti spoustu výhod. Zůstává pravdou, že kreativní lidé jsou více flexibilní, umí překonávat překážky a vidí možnosti kde ostatní vidí problémy.

Kreativita není zdědenou vlastností a není ani talentem, který by náležel jen několika lidem. Každé dítě může být kreativní pokud jeho rodiče vynaloží úsilí a vytvoří podmínky v kterých dítě využije svoji představivost.

 

Zde jsou některé jednoduché činnosti které mohou pomoci vašemu dítěti ve vývoji kreativity:

 

  • Užijte si zábavu s hrou “Barva Dne”. Vyberte si pro každý den barvu. Například vyzkoušejte červenou a zkuste ji zahrnout do všeho, co ten den děláte.
  • Hrajte roli naplno. Jedno jakou, přizpůsobte svůj hlas roli a využijte všech rekvizit, na které přijdete. Naučte dítě tomu samému. Předškolní děti, které stráví mnoho času hraním různých rolí, jsou kreativní.
  • Odpovídejte svým dětem na otázky otázkou. Je v povaze dětí aby byly zvídavé a hodně se ptaly. Není nic špatného na správném zodpovězení, pokud však odpovíte dotazem, vybízíte své dítě k vytvoření si vlastního názoru na neznámý svět.
  • Motivujte je k používání všech pěti smyslů. Zakryjte dítěti oči a nechte jej hádat, jaký objekt drží v rukou či jim dejte jídlo a ptejte se, jaké jídlo to je, zatímco má dítě zavřené oči a zakrytý nos. Když se půjdete projít, ptejte se dítěte na různé pachy, které cítí.
  • Ptejte se na “otevřené” otázky. Otevřené otázky nemají standartní odpověď. Zeptáte-li se na ně, pomáhají vašemu dítěti myslet nekonvenčně a cvičí jej v kreativitě, díky které dojdou k příhodné odpovědi.
  • Podpořte vaše dítě, udělá-li chybu. Chyby jsou velkou součástí učení se, mnoho dětí z nich však má strach, neboť jsou často provázeny zesměšeněním. Strach je velkým nepřítelem kreativity. Děti, které se bojí chybovat, nemyslí kreativně. Nenechte vaše dítě aby se zklamalo. Když chybuje, dejte mu příležitost chybu napravit a naučit se tak z ní něčeho. Výzkum ukázal, že čím více se učíme při dělání chyb, tím úspěšnější budou naše výsledky.
  • Podpořte sebejistotu a respekt k sobě. Sebejisté děti se snáz vyjadřují. Když k sobě mají respekt, jsou hrdé na své názory a neskrývají se v ulitě.
  • Nechte vaše dítě činit rozhodnutí. Motivujte jej, aby si vybralo oblečení, aby se rozhodlo, co chce k večeři či s jakým předmětem si chce hrát. Pokud je dítě starší, můžete jej samotné nechat vyzdobit si pokoj či část pokoje.
  • Podporujte vymýšlení příběhů. Chtějte po dítěti aby si vymýšlelo příběhy či aby dokončovalo příběhy, které sste načali. Je to zábavná cesta jak vyvinout kreativitu a výsledky jsou někdy plné humoru, který vykouzlí úsměv na vaší tváři..

Vyvolávejte zvídavost a sebejistotu vašeho dítěte. Buďte nadšení a podpořte jeho kreativní vyjádření.

 

@ Author Copyright  – Children’s Academy “Brainobrain Europe”