Staří egypťané byli první kdo si všimli, že levá strana mozku kotroluje spíše pravou stranu těla, zatímco pravá strana mozku kontroluje spíše levou stranu těla. Ačkoliv jsou obě hemisféry téměř totožné co se týče struktury, jejich funkce a aktivity se liší. To je známo jako specializace a zaměření. Zaměření je jasné, když se podíváme na jev lidí, kteří dají přednost pravé ruce před levou či dávají přednost levému uchu před pravým. Takové upřednostnění pravé či levé ruky není nšak není dostatečným důkazem a umístění mozkové funkce.

 

Představte si, jak se shora díváte do vaší hlavy na kortex vašeho mozku. Všimněte si, že se skládá ze dvou polovin nazývaných hemisféry: jedna na levé straně, jedna na pravé. Pravá a levá strana mozku jsou spojeny s komplexní sítí neuronových vláken nazývanou Corpus Callosum. Tento neurologický most je zodpovědný za převod informací mezi hemisférami, což umožňuje mozku fungovat jako celek. Mnoho studií ukázalo, že většina jedinců ovládá více levou stranu, zejména kvůli tradičním metodám učení, což vede k neúplnému vývinu pravé strany.

 

Jedním z faktorů, který ovlivňuje zpracovávání informací, je to jestli má jedinec sklon k tomu ovládat více levou či pravou mozkovou hemisféru. Tradiční metody učení jsou založeny na repetitivním zapamatovávání a učení se, učebních teoriích a jejich opakování bez výsledků či praktického užití.

 

Tradiční styl učení podporuje dominanci levé mozkové hemisféry a podporuje logické a analytické dovednosti. Naproti tomu jsou jedinci, kteří více ovládají pravou mozkovou hemisféru, a narazí v tradičním vzdělávacím systému na bariéru, neboť zpracovávají informace holisticky, intuitivně, čili skrze pravou hemisféru.

 

Existuje mnoho možností a příležitostí, které mohou podpořít progresivní učební způsoby a více holistcký přístup přizpůsobený individuálním potřebám a sebevyjádření a který podporuje mentální pružnost, kritické a kreativní uvažování, přicházení s novými řešeními a jejich praktickou aplikací. Mezi těmito způsoby je: interaktivní práce ve skupine, prezentace vizuálních informací, brainstorming, asociace s obrázky, použití počítače, užití představivosti a výzkumu, humor, hraní role, simulace, učení se hudbě a kreslení, což kladně ovlivňuje emoční stav.

 

Abychom uvedli jeden příklad, děti dostanou za úkol vyjádřit se ke knize. Mají-li před sebou volbu mezi napsáním vyjádření, nakreslením scény z knihy, navržením plaktátu ke hře v knize či vytvořením jiného konce ke knize, všimněte si zvláštního jevu, kdy si každé dítě vybírá podle svých neurologických výhod. Ti co tíhnou k pravé hemisféře si vyberou kresbu, hru či tvorbu, zatímco ti, kteří tíhnout k levé hemisféře, si vyberou ústní či písemný projev.

 

Koncept rozmanitosti implikuje fakt, že každý jedinec je výjimečný a že každý má svůj zvláštní styl učení se. Tvrdí, že pro jedince, který tíhne k pravé či levé mozkové hemisféře, je užitečné vyvíjet tu druhou. Je velmi důležité aby obě hemisféry pracovaly v souladu spíše než osamoceně a aby se navzájem integrovaly. Integrita vede ke schopnosti připravit se na nepředvídatelné situace a nové výzvy.

 

Navíc nám mnoho výzkumu obou stran mozku u dětí ukazuje, jak málo je využívání propojení mezi hemisférami.

 

Výzkumní psychologové v institutu Behaviorálních a společenských věd z americké armády ve Fort Benning a institutu v Melbourne v Austrálii však ukázali, že schopnost zvládat předměty jako matematiku nejvíce funguje pracují-li obě hemisféry společně.

 

 

Dětský mozek je dvakrát tak aktivní, jako ten dospělý

Techniky aktivující pravou hemisféru ssou postaveny na přetvoření práce ve hru za využití předkládaného umění. Informace je reprezentována v prostoru za využití barev, znaků a symbolů. Tento přístup byl v poli procesu učení zcela revoluční.

 

Jakákoliv cvičení rovnováhy a rozložení sil mají za účinek navýšení propojení v mozku. Zvýšená integrace mezi hemisférami může zlepšit kreativitu a celkovou emoční a fyzickou uvědomělost.

 

Použití počítadla (prastarého kalkulačního nástroje) s metodologií VAK (Vizuální, Aurální a Kinetické příjímání a skladování informací) a matematiky umožńuje použití obou stran mozku a jejich koordinaci, což umožňuje vývoj a postup celé mozkové kapacity a správné mentální formace. Když děti cvičí s mentálním počítadlem, vyvíjí svou představivost, což je funkce pravé mozkové hemisféry. To v kombinaci s mluveným slovem v rytmech a rýmech aktivuje funkce levé hemisféry. Takové pravidelné cvičení 15 minut tak dokáže být velmi efektivním a užitečným cvičením (tréninkem) mozku a vnáší do dítěte mnoho nových kvalit. Jedny z nejdůležitějších jsou: představivost a soustředění, které jsou podpořeny schopností poslechu a fotografickou pamětí, rychlost a přesnost.

 

Dle názoru expertů v oblasti vývoje mozku u dětí jsou v prvních letech života neurony schopny nových napojení s obdivuhodnou rychlostí 700-1000 spojení za sekundu – takové tempo už se v životě neopakuje. V raném vývoji mozku je tak mozek až dvakrát tak aktivní než mozek dospělého zvířete a  zkušenosti v toto období jsou určovány kapacitou mozku.

 

Integrace mozku znamená, že se určité oblasti s unikátními vlastnostmi  propojují s ostatními skrze synaptická napojení. Tato napojení umožňují komplexnější funkce mozku jako uvědomělost, empatie, intuice a morálka.

 

Pokud jsou děti vedeny k tomu, aby byly obouručné a používaly obě ruce stejně, bude to podporovat synchronizaci a integraci hemisfér a plný sůst mozku. Studie ukázaly že jedinci, kteří jsou obouruční, jsou více odhodláni řešit složité problémy a jsou více emočně odolní a adaptibilní.

 

Dle slov Dr. Dana Siegela, autora několik knih o vývoji dětí, musíme dětem pomoci vytvořit reflektivní intra- A interpersonální vztahy. Mozek je sociálním orgánem těla. Reflektivní vztahy vytváří elasticitu. Elasticita je schopnost potýkat se s výzvami, analyzovat pozitiva a vybízet děti ke kreativním nápadům, které nás společně povedou vpřed.

 

 

Logická a kreativní hemisféra

Teorie pravého a levého mozku pochází z práce Rogera C. Sperryho, který byl v roce 1981 nominován na nobelovu cenu. Tato teorie tvrdí, že levá hemisféra je zodpovědná za analytické uvažování, fakta, logiku, vědu, slova a verbální vyjadřování, kritické uvažování, početní operace, psaní, zatímco pravá hemisféra je zodpovšdná za povědomí o umění, hudbě, za kreativitu, představivost, paměť, intuici, pocity a holistické uvažování. Časté zjednodušování v populární psychologii tak označuje levou hemisféru jako “logickou” a pravou jako “kreativní”. Toto rozdělení však není podporováno studiemi propojení. Nedávný výzkum ukazuje, že mozek není dichotomií, za jakuo se považuje, ale že dvě hemisféry jsou vzájemně příbuzné. Obě hemisféry spolupracují s měnícími se úrovněmi důležitosti, v závislosti na úkolu. Tomu se říká dominance hemisféry. V nejširším slova smyslu se dominance hemisféry mění každých 90 minut. Snadno si můžete tento jev ověřit budete-li si všímat, která nosní dírka je otevřená.

 

 

@ Author Copyright  – Children’s Academy “Brainobrain Europe”